Dovolání a kasační stížnosti Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu České republiky