Usnesení valné hromady členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dne 20.12.2017

Usnesení k ústavní stížnosti sp. zn IV.ÚS 3899/17 a doloženému porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství
Valná hromada a Sněm dne 20.12.2017

➽➽➽➽