Evropská úmluva o lidských právech v článku 2 a 3 garantuje právo na život a zákaz mučení