Smlouva o fungování Společenství garantuje v čl. 34 boj proti kartelům a monopolům a v čl.267 garantuje vyřešení porušení tohoto práva Soudním dvorem a povinnost nejvyššího soudu země Společenství položit předběžné otázky